HOT

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: “Cảnh báo gia tăng bất bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ”

Việt Nam đang nỗ lực không ngừng để tăng trưởng và giảm nghèo giúp chuyển đổi đất nước từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế đa dạng và hội nhập. Dù cuộc sống và mức thu nhập của hàng triệu người dân Việt Nam đã được cải thiện, nhà nước vẫn cần xây dựng các mô hình tăng trưởng bền vững đảm bảo quyền bình đẳng kinh tế và xã hội của phụ nữ.

Hội nghị công bố nghiên cứu:”“Cảnh báo gia tăng bất bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ”

Sáng ngày 3/6/2016 tại Hà Nội, báo cáo nghiên cứu về sự gia tăng bất bình đẳng giới ở Việt Nam được công bố tại hội thảo sau hơn 1 năm thu thập và phân tích số liệu. Báo cáo này do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã Hội Việt Nam thực hiện, với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cùng phối hợp thực hiện.

Theo đó, Việt Nam cần có nhiều hành động nhằm tăng cường cung cấp cơ hội làm việc tốt hơn cho phụ nữ đồng thời hỗ trợ giảm thiểu vai trò của phụ nữ trong các công việc chăm sóc gia đình không được trả lương. Các mô hình tăng trưởng bền vững cũng cần được thực hiện đầy đủ để đảm bảo quyền bình đẳng kinh tế, xã hội và phát huy được tiềm năng của phụ nữ.

Báo cáo “Cảnh báo gia tăng bất bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ”

Phát biểu tại hội thảo công bố nghiên cứu, ông Layton Pike, Phó Đại sứ Úc cho biết: “Chúng ta cần có cách nhìn khác rằng sự chuyển đổi nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam đang ảnh hưởng tới phụ nữ so với nam giới. Vì vậy những chính sách và hành động cần tập trung tạo điều kiện để tất cả mọi người được thụ hưởng công bằng các lợi ích từ việc phát triển kinh tế xã hội.”

Có thể nói, sự tham gia của Việt Nam vào nhiều hiệp định thương mai quốc tế mở ra nhiều cơ hội mới để phát triển trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng trong việc làm cho đến nay chủ yếu tập trung vào các công việc không đòi hỏi tay nghề. Các cơ hội về đào tạo, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong những ngành nghề này rất hạn chế, đặc biệt đối với phụ nữ.

Báo cáo cho thấy phụ nữ là thành phần lao động chính cho nhiều ngành, đặc biệt là nông nghiệp, tuy nhiên họ chưa được trả công xứng đáng như nam giới. Nếu những lợi ích của tăng trưởng kinh tế được phân bổ không đều và quản lý không tốt, quá trình hội nhập có thể duy trì sự tách biệt về giới trên thị trường lao động, đồng thời làm gia tăng tình trạng dễ bị tổn thương của lao động nữ và duy trì khoảng cách tiền lương giữa hai giới.

Bà Shoko Ishikawa, Trưởng Đại diện của UN Women Việt Nam phát biểu tại Hội thảo công bố báo cáo: “Mô hình tăng trưởng kinh tế hiện tại của Việt Nam chưa chú ý đến việc đảm bảo quyền của phụ nữ được hưởng lợi bình đẳng từ sự phát triển, và nếu các chính sách và ưu tiên hiện thời không được xem xét lại và cải cách từ góc độ giới, hội nhập kinh tế sâu rộng hơn sẽ có thể bỏ phụ nữ lại phía sau”.

Để khắc phục tình trạng này, nghiên cứu đã đề xuất những chính sách thúc để việc thực hiện hoá tiềm năng của phụ nữ và giúp cho sinh kế của họ được đảm bảo.

Kết quả của báo cáo phản ảnh sự phối hợp chắt chẽ giữa các tổ chức quốc tế và trong nước đối với sự nghiệp đấu tranh cho bình đẳng giới ở Việt Nam. Theo ông PGS.TS Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, để đạt được bình đẳng giới thực sự cho phụ nữ thì các chính sách phải đảm bảo được tính bao trùm xã hội, trong đó đặc biệt chú ý đến phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: