HOT

35 quốc gia tham dự hội thảo “Những tác động kinh tế của Già hóa”

Từ ngày 6 đến 9/9 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương “Những tác động kinh tế của Già hóa” với sự tham dự đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan; đại diện các Tổ chức quốc tế và gần 300 đại biểu đến từ 35 quốc gia trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Hội thảo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương “Những tác động kinh tế của Già hóa”do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế HelpAge International chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Việt Nam đang thực sự đứng trước ngưỡng cửa giao thoa dân số và sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn dân số già. Nếu năm 2010, cứ 11 người Việt Nam có một người cao tuổi thì khoảng 15 năm nữa, 6 người sẽ có 1 người cao tuổi và cứ tiếp tục như vậy, khoảng 50 năm nữa thì cứ 4 người sẽ có một người cao tuổi. Theo tính toán, khoảng 20 năm  nữa, số người trẻ tuổi sẽ bằng số người cao tuổi của Việt Nam. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề già hóa dân số, trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp với các Tổ chức quốc tế tổ chức một Chương trình Nghị sự ở cấp cao nhất bàn về vấn đề dân số: về quy mô, phân bố, chất lượng dân số…, đặc biệt là vấn đề chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng dân cư, củng cố hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội.

Ngày 6/9/2016, t?i Hà N?i, B? Lao d?ng – Thuong binh và Xã h?i Vi?t Nam (Molisa) ph?i h?p v?i Qu? Dân s? Liên h?p qu?c (UNFPA) và M?ng lu?i HelpAge t? ch?c H?i ngh? Khu v?c Châu Á – Thái Bình Duong v?i ch? d?: “Nh?ng tác d?ng kinh t? c?a già hóa”, g?n 300 d?i bi?u d?n t? 35 qu?c gia trong khu v?c dã tham d? H?i ngh?. Phó Th? tu?ng Vu Ð?c Ðam - Ch? t?ch U? ban Qu?c gia v? Ngu?i cao tu?i Vi?t Nam dã t?i d? và phát bi?u. Trong ?nh: Phó Th? tu?ng Vu Ð?c Ðam - Ch? t?ch U? ban Qu?c gia v? Ngu?i cao tu?i Vi?t Nam phát bi?u t?i H?i ngh?. ?nh: Anh Tu?n – TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị là cơ hội cho Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quý báu về vấn đề chăm sóc, phúc lợi, phát huy vai trò của người cao tuổi, giảm thiểu các tác động tiêu cực kinh tế, xã hội, môi trường đến người cao tuổi…của các quốc gia phát triển cũng như cùng nhau chia sẻ những vướng mắc và chuẩn bị chiến lược cho vấn đề này. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội  Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, những kết quả sau Hội nghị sẽ góp phần quan trọng giúp Việt Nam nói riêng và các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung có được những thông tin làm cơ sở tham khảo quan trọng cho việc đề xuất, xây dựng và sửa đổi chính sách, tìm ra giải pháp cần thực hiện đề có một xã hội công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, trong đó có người cao tuổi”.

Già hóa dân số

Biểu đồ già hóa dân số

H?i ngh? Khu v?c Châu Á – Thái Bình Duong “Nh?ng tác d?ng kinh t

Phát biểu tại Hội nghị, ông Eduardo Klien, Giám đốc khu vực Đông Á- Thái Bình Dương của Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế cho biết, do ngày càng nhiều quốc gia ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương phải đối mặt với già hóa dân số nhanh nên hơn bao giờ hết, việc hiểu và chuẩn bị một cách chiến lược cho những thay đổi nhân khẩu học này cũng như hiểu tác động to lớn về kinh tế và xã hội của sự thay đổi đó là một ưu tiên hàng đầu đối với các Chính phủ trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Trong các ngày tiếp theo, Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về tác động của già hóa đối với sức khỏe tương lai của nền kinh tế, phúc lợi của người dân và các tác động về tài chính đối với lực lượng lao động, y tế, thu nhập hộ gia đình và thị trường, từ đó đưa ra các giải pháp ở tầm khu vực để có thể vừa tăng trưởng kinh tế vừa đảm bảo phúc lợi cho mọi người trong xã hội già hóa./.

PV

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: