HOT

Hội nghị Tổng kết “Dự án 5 năm về nâng cao năng lực về bình đẳng giới” và Công bố tài liệu “Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới 2010-2015”

HÀ NỘI, ngày 16 tháng 12 năm 2016 – Hôm nay, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết “Dự án nâng cao năng lực về bình đẳng giới” và công bố báo cáo “Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới 2010-2015”. Sự kiện có sự tham gia của hơn 80 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các nhà tài trợ cũng như các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH khẳng định: “Dự án “Nâng cao năng lực triển khai, đánh giá và kiểm tra việc thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới” do UN Women tài trợ cho Bộ LĐ-TB&XH được triển khai từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 12 năm 2016 đến nay đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ góp phần vào việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015”.

Bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện UN Women cho biết “Nhìn lại năm năm thực hiện dự án, mặc dù còn nhiều khó khăn thể chế trong việc lồng ghép giới và nâng cao năng lực về bình đẳng giới và lồng ghép giới, thiếu ngân sách trong việc thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, thiếu nhân sự làm việc về bình đẳng giới tại cấp cơ sở, tuy nhiên, dự án đưa ra xây dựng những thực tiễn và cách làm tốt về việc những gì chính phủ có thể làm gì nhằm nhằm nâng cao năng lực quốc gia cấp trung ương và địa phương về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ cũng như tăng cường cơ chế điều phối giữa các bên liên quan đối với các hoạt động bình đẳng giới.

“Nâng cao năng lực về bình đẳng giới và lồng ghép giới không nên chỉ là nhiệm vụ của Bộ LĐ-TB&XH mà của tất cả các cơ quan chính phủ. Chính phủ cần tiếp tục đầu tư vào bình đẳng giới, làm việc với các bên liên quan bao gồm các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân để đảm bảo phụ nữ, trẻ em gái, nam giới và trẻ em trai được thụ hưởng đầy đủ các quyền của mình.” Bà Shoko nói thêm.

Cũng tại hội nghị này, Thứ trưởng Đào Hồng Lan, Bộ LĐ-TB&XH và UN Women đã công bố báo cáo “Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới 2010-2015”. Đây là một trong những sản phẩm của dự án trình bày các số liệu thống kê giới từ các cuộc điều tra nhằm trong giai đoạn 2010-2015 theo sáu chủ đề: dân số, gia đình, giáo dục, y tế, lao động việc làm và lãnh đạo-quản lý. Báo cáo cung cấp thông tin, số liệu nhằm giúp người đọc xem xét thực trạng về mối quan hệ giới tại Việt Nam, hiểu biết thêm về những bất bình đẳng giới đang tồn tại trong xã hội từ đó hỗ trợ việc phân tích và dự báo tác động của luật pháp, chính sách,

chương trình đối với các nhóm phụ nữ và nam giới, đảm bảo họ được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng bình đẳng từ thành quả của quá trình phát triển đất nước

Kết thúc hội nghị, Lãnh đạo Bộ LĐ-XH đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp LĐ-TB &XH cho UN Women. Hai bên đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam để đảm bảo một xã hội công bằng và bình đẳng thực chất cho phụ nữ và nam giới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: