HOT

“Báo chí với phụ nữ tham gia chính trị và đời sống công”

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng xây dựng và phát triển các chính sách, chương trình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền cho phụ nữ. Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ Việt Nam cũng đạt được những bước tiến quan trọng, hiện Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trong khu vực và trên thế giới, đứng thứ 43 /143 trên thế giới và thứ 2 trong 8 nước ASEAN có Nghị viện.

Đó là nội dung chính  của cuộc  Hội thảo Báo chí với phụ nữ tham gia chính trị và đời sống công”  do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và Tổ chức Oxfam phối hợp tổ chức ngày 12/1 tại Hà Nội

Phụ nữ có vai trò to lớn trong cả đời sống kinh tế và đời sống gia đình của Việt Nam, nhưng trong đời sống chính trị, tiếng nói của phụ nữ còn chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Đây là một trong những nguyên nhân, đồng thời cũng là một trong những biểu hiện của hạn chế về bình đẳng giới. Câu hỏi được đặt ra là: Với trí tuệ và năng lực dồi dào, tại sao phụ nữ Việt Nam ít hiện diện trong quá trình ra quyết định chính trị và xã hội? Cùng với các định chế xã hội khác, báo chí có vai trò như thế nào trong việc khuyến khích hay ngăn cản sự tham gia của phụ nữ vào chính trị và đời sống công, và trên thực tế đã thực hiện vai trò của mình như thế nào?

01032016gdv

Hội thảo sẽ chia sẻ kết quả nghiên cứu về hình ảnh của nữ lãnh đạo trên báo chí, đồng thời là dịp để lắng nghe câu chuyện của những người phụ nữ trong cuộc, các nhà hoạt động xã hội và của chính các nhà báo về quá trình tham gia chính trị của phụ nữ Việt Nam. Theo  các đại biểu đã trao đổi hình ảnh của phụ nữ nói chung và lãnh đạo nữ nói riêng trên các phương tiện truyền thông còn khá khiêm tốn và chưa phản ánh được toàn diện vai trò của họ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: