HOT

Hợp tác giữa UNFPA với Tổng cục Thống kê

Ký kết hợp tác mới giữa Quỹ Dân số Liên Hợp quốc và Tổng cục Thống kê nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc cung cấp và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số và phát triển phục vụ xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Một dự án hợp tác mới giúp nâng cao năng lực của Tổng cục Thống kê và các cơ quan đối tác cấp trung ương và địa phương trong việc cung cấp và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số và phát triển phục vụ xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các Mục tiêu Phát triển Bền vững, giai đoạn 2017-2021 đã được ký kết ngày hôm nay tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ ban ngành có liên quan, các Viện nghiên cứu, các cơ quan Liên Hợp Quốc và các đối tác phát triển tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê nói: “Trải qua 40 năm hợp tác, Tổng cục Thống kê đã chứng tỏ năng lực tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả và cam kết thực hiện các can thiệp mang tính chuyên môn cao hơn trong giai đoạn 2017-2021 nhằm thực hiện tốt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và các Mục tiêu phát triển bền vững “.

Với tổng ngân sách là 5,6 triệu đô-la Mỹ cho giai đoạn bốn năm từ 2017 đến 2021, trong đó 4,3 triệu đô-la Mỹ do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ, dự án nhằm  hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan Việt Nam trong việc cung cấp các số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số và phát triển, từ tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019 và các các nguồn khác  và sử dụng các số liệu bằng chứng này phục vụ cho việc xây dựng, rà soát, thực hiện và giám sát các chính sách, chiến lược kinh tế-xã hội giúp đạt được sự phát triển về dân số, kinh tế, xã hội và môi trường một cách bền vững.

Dự án do Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội; Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đồng thực hiện;  Bộ Tư pháp; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là cơ quan tham gia,  với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNFPA tại Việt Nam. Hợp tác này là một phần của Kế hoạch Chiến lược chung giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, giai đoạn 2017-2021.

Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nói: “Chúng tôi hy vọng dự án này, thông qua sự phối hợp  liên ngành, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ Tổng cục Thống kê và các đối tác có liên quan trong việc cung cấp, phân tích, phổ biến  và sử dụng số liệu về dân số, sức khỏe sinh sản và giới, đóng góp tới việc thực hiện và giám sát các chính sách phát triển kinh tế-xã hội và Chương trình Hành động của các Mục tiêu phát triển bền vững”.

Tại buổi lễ, đại diện các tổ chức cũng nhấn mạnh rằng dự án này bao gồm sự tham gia của các cơ quan, ban ngành của Chính phủ, các địa phương và các đối tác phát triển quốc tế, dưới sự điều phối hiệu quả của Tổng cục Thống kê sẽ góp phần vào việc đạt được  các kế hoach phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và Mục tiêu Phát triển bền vững.

Hồng Thanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: